Aktualności

Zmiany RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA   Załącznik do Uchwały Zarządu „Duet” Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2018 r. INFORMACJA O INSPEKTORZE DANYCH OSOBOWYCH (IOD) W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE RODO Zar [...]

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

Szanowni Klienci, , Chcielibyśmy poinformować, że dnia 11 marca 2016 r., wprowadzamy nowe wzory umów oferowanych produktów. Ma to związek ze zmianą w Ustawie o Kredycie konsumenckim, w [...]

Reklamacje

Zgodnie z przepisami ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r.(Dz. U.2015.1348) podmioty rynku finansowego są zobowiązane do u [...]

Nowy sposób obliczania odsetek

Od dnia 1 stycznia wchodzi w życie zmiana przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie ustalania odsetek ustawowych, które będą obecnie związane z wysokością stopy referencyjnej NBP. Wprowadzo [...]

Zmiana stóp procentowych w NBP

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy lombardowej w dniu 5 marca 2015 roku, zmianie ulega roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Od 5 marca 2015 roku maksymaln [...]

Zmiana stóp procentowych w NBP

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy kredytu lombardowego w dniu 8 października 2014 roku, zmianie ulega roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Od 9 październ [...]

Połączenie Spółek

Zarząd "Duet" Spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok (KRS 0000232581) zawiadamia, że w dniu 27.05.2014 roku nastąpiło połączenie przez przejęcie majątku & [...]

Plan połączenia Spółek

Zarząd "Duet" Spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok (KRS 0000232581) zawiadamia, że Spółka zamierza połączyć się z "Carpatia-Invest" Sp& [...]