Aktualności

Planowane połączenie Spółek!

„Duet” Spółka z o.o. informuje, że w I kwartale 2014 planowane jest połączenie z „Carpatia-Invest” Sp. z o.o.. Celem fuzji jest obniżenie kosztów działalności bie [...]

Zmiana stóp procentowych w NBP

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy kredytu lombardowego w dniu 4 lipca 2013 roku, zmianie ulega roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Od 4 lipca 2013 roku [...]

Kampania społeczna NBP „Zanim podpiszesz”!

„Duet” Sp. z o.o. swoim Klientom oferuje produkt jakim są Pożyczki Gotówkowe  z obsługą w pracy lub miejscu zamieszkania. Celem naszych działań jest zadowolenie Klienta i świad [...]