Aktualności

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

Szanowni Klienci,
,

Chcielibyśmy poinformować, że dnia 11 marca 2016 r., wprowadzamy nowe wzory umów oferowanych produktów.
Ma to związek ze zmianą w Ustawie o Kredycie konsumenckim, wchodzącą w życie tego dnia i dostosowaniem oferty do nowych wymagań prawnych. Nowa treść Ustawy wprowadza m.in.: definicję pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 5 ust. 6a Ustawy), ograniczenie możliwości pobierania opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu (art. 33a Ustawy) oraz określa maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 36a Ustawy).

<< Wróć do poprzedniej strony