Aktualności

Reklamacje

Zgodnie z przepisami ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r.(Dz. U.2015.1348) podmioty rynku finansowego są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi reklamacyjnej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w zakładne Oferta.

<< Wróć do poprzedniej strony