Aktualności

Zmiana stóp procentowych w NBP

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy kredytu lombardowego w dniu 8 października 2014 roku, zmianie ulega roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Od 9 października 2014 roku wysokość odsetek karnych za opóźnienie wynosi 12 % w skali roku.

<< Wróć do poprzedniej strony