Aktualności

Zmiana stóp procentowych w NBP

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy lombardowej w dniu 5 marca 2015 roku, zmianie ulega roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. Od 5 marca 2015 roku maksymalna wysokość odsetek karnych za opóźnienie wynosi 10 % w skali roku.

<< Wróć do poprzedniej strony